1/1

Arzu Bölük

Mimar 

 

Yıldız Teknik

Üniversitesi

/ 1999

arzu@aamim.com

Aybike Dedelek

Alpman

İç Mimar 

 

Yeditepe Üniversitesi

/ 2002

aybike@aamim.com

/ekip

Didem Akman

Mimar 

 

 

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

/ 2013

didem@aamim.com

Ecem Arıcı

İç Mimar 

 

 

Doğuş Üniversitesi

/ 2017

ecem@aamim.com